ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

กร ภูภักดี

กร ภูภักดี

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

วรรณภา ศิริรักษ์โกศล

วรรณภา ศิริรักษ์โกศล

หัวหน้าทีม Accountant

จันทรา อาชาไชย

จันทรา อาชาไชย

สมาชิกในทีม Accountant

อภิลดา พงษ์วิโรจน์

อภิลดา พงษ์วิโรจน์

สมาชิกในทีม Accountant

พิมพา ปัทมเดชา

พิมพา ปัทมเดชา

สมาชิกในทีม Accountant

พงศ์พิสุทธิ์ กลิ่นโพธิ์

พงศ์พิสุทธิ์ กลิ่นโพธิ์

หัวหน้าทีม Administrator

ชยา รัศมีโชติ

ชยา รัศมีโชติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธรรมิกา สุวรรณปิติ

ธรรมิกา สุวรรณปิติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

เบญจมาศ อินทรมา

เบญจมาศ อินทรมา

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

บุณยภู พงศ์ธนา

บุณยภู พงศ์ธนา

หัวหน้าทีม Web Developing

พนิตา จุลพัฒน์

พนิตา จุลพัฒน์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

สิระ อุดมเดชรักษา

สิระ อุดมเดชรักษา

หัวหน้าทีม Content Creating

ธาวัลย์ จันวราสกุล

ธาวัลย์ จันวราสกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

กิตติพร พิกุลเทพ

กิตติพร พิกุลเทพ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

จารีย์ ธรรมภักดิ์

จารีย์ ธรรมภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing